Bản tin pháp luật số 3

  1. Bãi bỏ loạt điều kiện về kinh doanh xăng dầu

Nghị định số: 08/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương trong đó có lĩnh vực xăng dầu. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau

  • Bãi bỏ quy định thương nhân kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có đăng ký kinh doanh xăng dầu
  • Bãi bỏ quy định về Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu; về điều kiện sản xuất xăng dầ
  • Bãi bỏ quy định cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cơ sở kinh doanh xăng dầu khi được đầu tư mới phải có địa điểm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
  • Bãi bỏ quy định cơ sở kinh doanh xăng dầu hiện có chưa phù hợp với quy hoạch được phê duyệt phải thực hiện lộ trình nâng cấp, di dời bảo đảm quy hoạch.
  • Gỡ bỏ loạt điều kiện về kinh doanh xăng dầu.
  • Bãi bỏ một số điều kiện đối với thương nhân xuất, nhập khẩu xăng dầu. Cụ thể như sau:

– Sau 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu 51% đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu 1/3 nhu cầu dự trữ của thương nhân.

– Sau 02 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu 51% đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là 3.000 m3.

– Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu tối thiểu 4 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu 100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

Có thể xem chi tiết Nghị định số: 08/2018/NĐ-CP tại link

  1. Vàng được coi là một loại ngoại tệ

Nội dung này được thể hiện tại Thông tư số 22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/017, sửa đổi, bổ sung Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN.

Cụ thể, vàng là một loại ngoại tệ. Do đó, vàng tại tổ chức tín dụng được hạch toán tương tự như ngoại tệ, đơn vị “chỉ” vàng 99,99% và hạch toán nghiệp vụ mua bán vàng thông qua hai Tài khoản 4711 và 4712 để hạch toán tương tự như hạch toán mua bán ngoại tệ. Tỷ giá sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ hoặc vàng là tỷ giá mua, bán thực tế tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Bên cạnh đó, Thông tư này còn điều chỉnh tên của một số Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng, như: Tài khoản 20 – “Cho vay các tổ chức tín dụng khác” thành “Cấp tín dụng cho các tổ chức tín dụng khác”; Tài khoản 275 – “Cho vay khác” thành “Cấp tín dụng khác”; Tài khoản 41 – “Các khoản nợ các tổ chức tín dụng khác” thành “Các khoản nợ các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng khác”…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/04/2018.

Có thể xem chi tiết Thông tư số 22/2017/TT-NHNN tại link

  1. Từ tháng 5/2018, người cho thuê nhà cả nước được khai thuế qua mạng

Theo Quyết định số 2715/QĐ-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/12/2017, người cho thuê nhà được khai thuế qua mạng. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử đối với người cho thuê nhà, cho thuê tài sản khác sẽ được triển khai từ ngày 01/01/2018.

Cụ thể, từ tháng 01/2018, triển khai trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố, trong đó có: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng…

Từ tháng 05/2018, tiếp tục triển khai mở rộng trên địa bàn 31 tỉnh, thành phố còn lại, trong đó có: Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau…

Cơ quan thuế, người cho thuê nhà có nhu cầu được khai thuế GTGT, thuế TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê thực hiện kê khai theo quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-BTC năm 2016.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Có thể xem chi tiết Quyết định số 2715/QĐ-BTC tại link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.