HungHau Holdings triển khai thẻ đeo Cán bộ Nhân viên

Thực hiện Thông báo số 27.2019/HHO/TB-HĐQT về việc Quy định đeo thẻ Cán bộ Nhân viên trong HungHau Holdings, từ ngày 01/10/2019, các CBNV thành viên Ngôi nhà Hùng Hậu đã thực hiện theo thẻ đeo theo mẫu và mã số mới được cấp nhằm đảm bảo an ninh và tác phong chuyên nghiệp.

Dây đeo thẻ hiện tại được lưu hành HungHau Holdings có 3 màu gồm:

  • Màu xanh hoàng gia: Màu dây thẻ đeo dành cho cấp Ban lãnh đạo HungHau Holdings,
  • Màu xanh dương nhạt: Màu dây thẻ đeo dành cho cấp Ban Giám đốc Điều hành / Ban Điều hành Khối,
  • Màu xanh lá: Màu dây thẻ đeo dành cho toàn bộ Cán bộ – Nhân viên.

Một số nội dung trọng tâm của Thông báo vv Quy định đeo thẻ Người Hùng Hậu cần lưu ý như sau:

  • Tất cả CBNV trong HungHau Holdings đã được Công ty/ Đơn vị cấp phát đều phải đeo thẻ CBNV khi đến văn phòng trong suốt thời gian làm việc.
  • Việc đeo thẻ được thực hiện bằng dây đeo và điều chỉnh sao cho có thể nhìn thấy rõ thông tin CBNV trên thẻ.
  • Thẻ CBNV được sử dụng là do Công ty/ Đơn vị phát hành theo mẫu thống nhất đã được Ban Lãnh đạo thuận duyệt. Mỗi CBNV được cấp thẻ một lần, khi làm mất hoặc hư hỏng thẻ phải thông báo và giải trình với Ban Nhân sự/ Phòng HCNS để đề nghị được cấp lại thẻ mới, chi phí thực hiện do CBNV chịu trách nhiệm thanh toán.
  • Khi điều chuyển trong nội bộ HungHau Holdings hoặc thôi việc, CBNV hoàn trả lại thẻ cho Công ty/ Đơn vị cũ; đồng thời đề nghị Đơn vị mới cấp thẻ để sử dụng.
  • CBNV tuyệt đối không được cho mượn thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.
  • CBNV vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tùy theo mức độ vi phạm của từng cá nhân và ghi nhận để làm cơ sở đánh giá thi đua khen thưởng định kỳ/ đột xuất của HungHau Holdings.