[HungHau House] P.1 – Người bạn OCHAO

“Hiện tượng mạng” OCHAO – thành viên mới của Ngôi nhà Hùng Hậu kể về sự ra đời và sứ mệnh của mình. Hãy làm bạn với OCHAO bằng cách truy cập và like ngay fanpage: https://www.facebook.com/ochao.myh.vn !