Đánh giá tại văn phòng quá trình triển khai văn phòng xanh tại HungHau Holdings

Vào sáng ngày 25/11/2019, tại Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu đã diễn ra buổi đánh giá văn phòng xanh cùng đánh giá viên Huỳnh Thị Ngọc Phương đại diện của Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN).

Tiêu chuẩn VPX – AITVN và Tiêu chuẩn giảm phát thải thông qua thay đổi hành vi của nhân viên và chính sách tiêu dùng của doanh nghiệp được xây dựng trong khuôn Dự án “Thúc đẩy và nhân rộng lối sống VPX tại Việt Nam”. Sáng kiến này thuộc Chương trình Khung 10 năm về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững do Liên minh châu Âu và Bộ TNMT Nhật Bản tài trợ với sự điều phối của Tổ chức Môi trường Liên hợp quốc.

Đánh giá viên phỏng vấn CBNV tại văn phòng

Buổi đánh giá tại văn phòng diễn ra với các nội dung hoạt động như sau:

 • Họp khai mạc (giới thiệu mục đích đánh giá, giới thiệu quá trình triển khai VPX tại văn phòng)
 • Hoạt động thẩm tra, kiểm tra chéo các số liệu trong báo cáo cơ sở, báo cáo phát thải với các tài liệu gốc
 • Kiểm tra hệ thống quản lý văn phòng xanh (chính sách môi trường, nội quy, hệ thống thông tin truyền, quy trình, biểu mẫu thu thập, lưu trữ dữ liệu, tần suất thu thập dữ liệu, tính liên tục,…)
 • Đánh giá về các hành động giảm phát thải của văn phòng
 • Phỏng vấn ngẫu nhiên các nhân viên văn phòng khác về thực hiện chương trình VPX (đào tạo nâng cao nhận thức, truyền thông, triển khai,…)
 • Họp bế mạc: Tóm tắt các kết quả thu được của buổi đánh giá, trình bày các yêu cầu sửa đổi hoặc làm rõ (CAR&CL) sau quá trình đánh giá tại văn phòng

Thời gian dự kiến của đánh giá VPX:

 • 22/11/2019 – 23/11/2019: đánh giá viên nghiên cứu trước tại nhà tài liệu cung cấp bởi văn phòng HungHau Holdings.
 • 08:30 – 25/11/2019: Thời gian đánh giá tại văn phòng
 • 25/11/2019 – 26/11/2019: Báo cáo đánh giá dự thảo với các yêu cầu cần làm rõ và gửi cho văn phòng
 • 26/11/2019 – 27/11/2019: Văn phòng thực hiện các biện pháp cải thiện và báo cáo phản hồi
 • 27/11/2019 – 28/11/2019: Xem xét báo cáo phản hồi và hoàn thiện báo cáo đánh giá, gửi tới điều phối viên dự án VPX
 • 28/11/2019 – 29/11/2019: Phản đối các yêu cầu cần làm rõ từ dự án VPX

Việc triển khai VPX theo cách tiếp cận của tiêu chí Văn phòng Xanh AIT-VN tác động vào đối tượng tiêu thụ trong văn phòng nên không đòi hỏi đầu tư nhiều kinh phí. Việc triển khai VPX mang lại nhiều lợi ích tích cực như: tạo môi trường làm việc thân thiện, tốt cho sức khoẻ của nhân viên, tác động lành mạnh tới văn hoá tổ chức, thúc đẩy năng suất làm việc của nhân viên, làm tăng giá trị thương hiệu và uy tín cho tổ chức…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.