Đăng ký tham dự Giải bóng đá Mini HungHau League 2017

Thể lệ đăng ký:
Các đơn vị thành viên gửi hồ sơ thông tin đăng ký tham gia theo mẫu của BTC:
– Xác nhận tham gia.
– Danh sách cầu thủ có xác nhận của Đơn vị tham gia (Tải mẫu đăng ký).
– Hình ảnh trang phục (có thể gửi sau ngày đã xác nhận đăng ký. Trễ nhất là trong vòng 02 ngày kế tiếp)
Hạn chót đăng ký xác nhận tham gia: Trước 12h00 Trưa thứ 3, Ngày 08/08/2017
* Các nhóm đơn vị thành viên chủ động thực hiện công tác tập trung và đăng ký thông tin theo đội đã được BTC phân bổ.
Liên hệ và giải đáp: Đinh Bá Dũng – Chuyên viên Truyền thông Nội bộ.
Email: dungdb@hunghau.vn, Skype: HHO DungDB, SĐT: 0937.336.986

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.