Ban Lãnh đạo HungHau Holdings tham gia hội nghị “Investment Roadshow”

Sáng ngày 13.9 tại Phan Thiết, các thành viên trong Ban Lãnh đạo HungHau Holdings đã cùng tham gia hội nghị đầu tư mang tên “Investment Roadshow” nhằm thảo luận về các kế hoạch đầu tư phát triển hệ sinh thái Hùng Hậu trong năm tài chính MyH19.
Hơn 30 thành viên đã cùng đề ra các ý tưởng đầu tư và thảo luận để bình chọn ra kế hoạch phù hợp và có khả năng hiện thực hóa nhất.
Kết quả, 03 ý tưởng có bình chọn cao nhất đã được nhận những giải thưởng giá trị:
  • Giải Nhất: Ý tưởng “Xây dựng thương hiệu Hồ Lộc Thanh” của Anh Nguyễn Văn Truyền – Giám đốc Phát triển Dự án Công ty CPPT Hùng Hậu;
  • Giải Nhì: Ý tưởng “Áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lý” của Thầy Trần Hường – Giám đốc Trung tâm CNTT Công ty CPPT Hùng Hậu;
  • Giải Ba: Ý tưởng “Sản phẩm Fruit Pureee” của Chị Nguyễn Yến – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu.
Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Trần Văn Hậu đã có những chia sẻ gần gũi: “Ứng dụng công nghệ bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi tin rằng trí tuệ và con người Hùng Hậu từng bước sẽ chinh phục được. Tôi khuyến khích tập thể ưu tiên học tập, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý.
Với chủ đề Speed Up 3.6, chúng ta cam kết mạnh mẽ, tập trung đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng ứng dụng công nghệ.
Năm 2019, chúng ta kiên quyết loại bỏ tư duy trì trệ, lạc hậu. Tôi quan tâm nhiều đến phát triển hệ sinh thái trên các giá trị cốt lõi. Chúng ta có 3 trụ cột: Nông nghiệp, Giáo dục và Phân phối. Tôi kiên định khối C – Tiêu dùng là cơ hội lớn.
Chúng ta không thể lạc hậu, chúng ta phải tăng tốc! 
Tôi rất hạnh phúc và vững tâm vì các cộng sự của mình. Cảm ơn sự đồng hành của anh chị em cộng sự trên con đường xây dựng sự nghiệp.
Một số hình ảnh trình bày, thảo luận và bình chọn tại hội nghị: