STT
Số văn bản
Nội dung văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File đính kèm
1
54/2017/NQ-QH14
Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành
24/11/2017
15/01/2018
2
01/CT-TTg
Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
03/01/2018
03/01/2018
3
2722/QĐ-BTC
Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế
29/12/2017
02/01/2018
4
136/NQ-CP
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước
27/12/2017
27/12/2017
5
49/2017/QH14
Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
13/11/2017
13/11/2017
6
2715/QĐ-BTC
Triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản
29/12/2017
29/12/2017
7
384/BHXH-CSXH
Triển khai quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
8
13/NQ-CP
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018
8/2/2018
8/2/2018
9
07/CT-TTg
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018
5/3/2018
5/3/2018
10
60/2015/QĐ-TTg
Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
27/11/2015
15/01/2016
11
559/TCT-KK
Hạn nộp hồ sơ khai thuế
12/2/2018
12/2/2018
12
08/CT-TTg
Tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan
13/03/2018
13/03/2018
13
1267/TCHQ-GSQL
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP
9/3/2018
9/3/2018
14
1160/QĐ-BGDĐT
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
26/03/2018
16/04/2018
15
1229/QĐ-BGDĐT
Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục
30/03/2018
30/03/2018
16
1230/QĐ-BGDĐT
Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục
30/03/2018
30/03/2018
17
2318/QĐ-BYT
Công bố thủ tục hành chính mới/ bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
6/4/2018
6/4/2018
18
13/2018/QĐ-TTg
Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
6/3/18
1/5/18
19
19-2018/NQ-CP
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
15/05/2018
15/05/2018
20
1838/BGDĐT-GDTX
Tăng cường quản lý đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học
9/5/2018
9/5/2018
21
28-NQ/TW
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Ban Chấp hàng Trung ương
23/05/2018
23/05/2018
22
384/BHXH-CSXH
Triển khai quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
6/4/2018
22/05/2018
23
27-NQ/TW
Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
21/05/2018
21/05/2018
24
28-NQ/TW
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Ban Chấp hàng Trung ương
23/05/2018
23/05/2018
25
1802/TCT-TNCN
Xác định bệnh hiểm nghèo giảm thuế thu nhập cá nhân
16/05/2018
16/05/2018
26
1024/QĐ-BTP
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý
9/5/2018
9/5/2018
27
27/2018/QĐ-TTg
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
6/7/2018
20/08/2018
28
1113/QĐ-BXD
Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng
8/8/2018
8/8/2018
29
3177/QĐ-BNN-QLCL
Công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý.
9/8/2018
9/8/2018
30
107/NQ-CP
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
16/08/2018
16/08/2018
31
02/CT-LĐTBXH
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành lao động - thương binh và xã hội đến năm 2020
10/8/2018
10/8/2018
32
1203/QĐ-TTg
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
18/9/2018
18/9/2018
33
37/2018/QĐ-TTg
Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
31/8/2018
15/10/2018