Quy định viết tắt tên các Đơn vị thành viên HungHau Holdings

Hiện nay HungHau Holdings hoạt động trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Thực phẩm, Giáo dục, Đầu tư, Phân phối… cùng nhiều công ty Đơn vị thành viên. Để các thành viên HungHau Holdings sử dụng chính xác và nhớ hết các quy định viết tắt tên đơn vị trong văn bản, trong các sự kiện và các cuộc họp nội bộ thậm chí là qua giao tiếp với đồng nghiệp, infographic bên dưới đây sẽ giới thiệu cụ thể đến chúng ta những quy định viết tắt này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.