[Infographic] Quy định viết tắt tên các đơn vị thành viên của HungHau Holdings

Bạn là nhân viên mới của công ty?

Bạn chưa nắm bắt hết các đơn vị thành viên của HungHau Holdings?

Bạn không nhớ hết các quy định viết tắt tên đơn vị trong các văn bản hoặc trong các sự kiện nội bộ và trong các cuộc họp nội bộ thậm chí là qua giao tiếp với đồng nghiệp?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn quy định viết tắt các đơn vị thành viên của HungHau Holdings và kèm thêm một số thông tin như sau:

Ten-viet-tat-1-01

P.TT HungHau 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.