HungHau Holdings tổ chức khen thưởng Đơn vị dẫn đầu và Gương mặt điển hình Tháng 4/2022

Ngày 30/06/2022 vừa qua, HungHau Holdings đã khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt điển hình và tập thể đạt danh hiệu Tập thể dẫn đầu trong tháng 04/2022. Đây là một trong những hoạt động thường kỳ của HungHau Holdings, nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua và sự nỗ lực trong công việc dành cho tất cả các cá nhân và tập thể.
Tại buổi Lễ, Ban Lãnh đạo, Ban Giám đốc Điều hành, Ban Điều hành đã trao khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu Gương mặt điển hình và Tập thể dẫn đầu.
Đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (Khối HHA), quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu Gương mặt điển hình và Tập thể dẫn đầu.️
Tập thể Nhà máy số 3 – Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (HAF) đạt danh hiệu Đơn vị dẫn đầu.
Cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt điển hình:
+ Bà Tăng Thị Ngà – Chuyên viên kinh doanh phòng Phát triển kinh doanh
+ Ông Phan Thanh Phong – Phó Giám đốc phòng Xuất nhập khẩu
+ Ông Lê Phạm Công Hoang – Trưởng phòng phòng Điều hành Sản xuất
+ Bà Trần Hoa Lan – Nhân viên Kế toán phòng Tài chính Kế toán
+ Ông Hồ Thanh Quân – Chuyên viên Cung ứng phòng Cung ứng

Hha 042022

Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu (HHD) quyết định khen thưởng:
Tập thể Phòng Phát triển kinh doanh đạt danh hiệu Đơn vị dẫn đầu.
Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu – Chuyên viên Kế toán Phòng Tài chính Hành chính đạt danh hiệu Gương mặt điển hình.

Hhd 042022

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu (HHE), quyết định khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt điển hình:
+ Bà Nguyễn Thị Như Ý – Trưởng Bộ phận Phòng Tuyển sinh Truyền thông – HEA
+ Ông Bùi Lâm Trường – Trưởng Bộ phận Văn phòng Trường – HEH
+ Bà Lê Thị Thanh Kiều – Chuyên viên Phòng Tài chính Hành chính – HHE

Hhe 042022

Và Trường Đại học Văn Hiến (VHU), với quyết định khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt điển hình:
Tập thể đạt danh hiệu Đơn vị dẫn đầu: Khoa Kế toán – Tài chính
Cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt điển hình:
+ Bà Phan Thị Hạnh – Phó Trưởng khoa Khoa Đông Phương học
+ Ông Nguyễn Quốc Huy – Giảng viên Khoa Kế toán Tài chính
+ Bà Võ Thị Trà My – Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Vhu 042022

Xin chúc mừng các tập thể, các Thầy Cô, Anh Chị đã có thành tích xuất sắc trong tháng 4/2022, đây chính là động lực để tất cả cá nhân và tập thể trong Ngôi nhà Hùng Hậu cùng nhau nỗ lực, phấn đấu, tạo ra nhiều thành tích, giá trị hơn trong công việc.