HungHau Holdings đạt chứng nhận Văn phòng Xanh GO AIT-VN – Nâng cao với mức giảm tổng phát thải 30.8%

Hiện tại, Chứng nhận Văn phòng Xanh GO AIT-VN là chứng nhận duy nhất về xây dựng và duy trì Văn phòng Xanh tại Việt Nam cung cấp bởi Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN). Văn phòng HungHau đạt chứng nhận Văn phòng Xanh GO AIT-VN – Nâng cao với mức giảm tổng phát thải là 30.8% trong giai đoạn thực hiện từ1/6/2019 đến 31/10/2019 so sánh với cùng kỳ năm cơ sở.

Với chứng nhận GO AIT-VN, HungHau Holdings sẽ thể hiện trách nhiệm môi trường và giá trị “Xanh” trong vận hành, con người và giá trị cốt lõi. “Xanh” và tiêu dùng bền vững sẽ trở thành một trong các thước đo và kim chỉ nam để HungHau Holdings thiết kế, triển khai các hoạt động. Đồng thời, Chứng nhận Văn phòng Xanh GO AIT-VN giúp HungHau nâng cao hình ảnh trong mắt Đối tác, Khách hàng và Cộng đồng.
Mục tiêu HungHau Holdings đã đặt ra khi thực hiện xây dựng Văn phòng xanh


Được biết, tại VN đến nay chỉ mới có hơn 10 Văn phòng đạt chứng nhận này. Các tiêu chí như sau:

  • Có cam kết của lãnh đạo và hỗ trợ của tổ chức để thực hiện văn phòng xanh;
  • Có ban hành Chính sách tiêu dùng bền vững với mục tiêu giảm phát thải cụ thể;
  • Có Báo cáo phát thải khí nhà kính năm cơ sở và năm thực hiện theo hướng dẫn đánh giá và mẫu báo cáo của tiêu chí GO AIT-VN;
  • Có phương pháp thu thập dữ liệu giám sát các nguồn tiêu thụ, quy trình quản lý thông tin, lưu trữ tài liệu và hồ sơ cho các nguồn tiêu thụ chọn theo quy định của tiêu chí GO AIT-VN;
  • Có thực hiện truyền thông chương trình Văn phòng Xanh trong tổ chức;
  • Có tài liệu hướng dẫn thực hành văn phòng xanh cho nhân viên;
  • Có thực hiện tập huấn thay đổi hành vi hướng tới lối sống văn phòng xanh và báo cáo kết quả tập huấn theo mẫu quy định của tiêu chí GO AIT-VN; 
  • Có kế hoạch hành động giảm phát thải năm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện;
  • Có kế hoạch hành động giảm phát thải cho năm tiếp theo;
  • Giảm > 6% phát thải khí nhà kính trong năm thực hiện so với năm cơ sở đối với Tổng phát thải từ các nguồn bắt buộc hoặc Cường độ phát thải từ các nguồn bắt buộc.
Văn phòng HungHau Holdings đạt chứng nhận Văn phòng Xanh GO AIT-VN – Nâng cao với mức giảm tổng phát thải là 30.8% trong giai đoạn thực hiện từ1/6/2019 đến 31/10/2019 so sánh với cùng kỳ năm cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.