06 hành động nhỏ có thể mang lại tác động tích cực nếu Người Hùng Hậu áp dụng ngay hôm nay!

Những hành động nhỏ này sẽ mang lại rất nhiều thay đổi tích cực cho môi trường cũng như nơi làm việc! Hãy coi công sở như “Nhà” của bạn và thực hiện tốt văn hoá Công ty.

Vì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, thực hiện 06 hành động dưới đây và xem đây là thói quen sống của chính bạn ngay từ hôm nay nhé!

Mỗi một chiếc ống hút nhựa để phân hủy mất khoảng thời gian lên tới 500 năm. Vì vậy, hãy sử dụng ổng hút thân thiện môi trường, đặc biệt là ống hút gạo OCHAO.

Những việc hằng ngày dù nhỏ bé nhưng cũng sẽ mang đến kết quả tích cực cho môi trường. Nếu được duy trì, nhân rộng và trở thành thói quen thì từ những hành động nhỏ như thế sẽ mang đến một kết quả to lớn và ý nghĩa. Đây cũng chính là một trong những điều mà HungHau Holdings hướng đến trong việc triển khai Dự án Văn phòng Xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *