Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua nhiều quyết định quan trọng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 tại Khách sạn New World, TP.HCM với sự tham dự của 88 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 18.049.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 18.779.587, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Ông Trần Trung Ngọc – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành Đại hội

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch đoàn gồm Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT, Ông Từ Thanh Phụng – Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty; Sau 03 giờ làm việc nghiêm túc Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng như:

  • Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
  • Báo cáo hoạt động Ban kiểm sát năm 2017.
  • Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống; Bán buôn thực phẩm); Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  • Điều chỉnh tiến độ triển khai (giai đoạn 2) dự án “CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU – NHÀ MÁY SỐ 1” tại Lô C2-1, thuộc khu C2, đường D4, khu công nghiệp Tân Phú Trung”.
  • Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018.
  • Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  • Bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020: Bổ sung Ông Trần Thanh Hương vào Hội đồng Quản trị.
  • Đại hội đồng Cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu

Các Cổ đông chăm chú theo dõi thông tin

Là doanh nghiệp hàng đầu trong chế biến hàng giá trị gia tăng của ngành thủy hải sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tự tin sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai. Để luôn tiên phong trong việc tạo ra các sản phẩm mới có chất lượng cao, Công ty không ngừng đổi mới hệ thống quản trị và kiện toàn đội ngũ nhân sự. Bằng việc không ngừng đổi mới mình, tập trung đa dạng hóa các mặt hàng, nghiên cứu sản phẩm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng trong nước, giảm giá thành nhưng ổn định về mặt chất lượng, Công ty đã đề ra mục tiêu doanh thu cho thị trường nội địa trong 5 năm sẽ chiếm 20% tổng doanh thu. Tiếp cận các chuỗi hệ thống nhà hàng và hệ thống khách sạn cao cấp nhằm tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm giá trị gia tăng.

Với tiềm năng phát triển ngày một mạnh mẽ của ngành, Công ty không ngừng mở rộng thêm quy mô, thị phần, từng bước đưa thêm các dự án mới vào hoạt động cũng như đóng góp vào sự phát triển.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đã kết thúc tốt đẹp cùng lời cảm ơn chân thành từ Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT: “Tôi trân trọng sự cống hiến và cảm ơn nỗ lực đóng góp giá trị của các cán bộ – công nhân viên Công ty, của các Cổ đông trong năm 2017 vừa qua. Nhân dịp năm mới, kính chúc tập thể ‘Người Nông nghiệp Hùng Hậu’ cùng Quý Cổ đông và gia đình một năm tràn đầy sức khỏe, vạn sự hanh thông và tạo ra nhiều giá trị mới, từ đó xây dựng và phát triển thương hiệu lên một tầm cao mới”.

Thông tin chi tiết xem tại website: http://agri.hunghau.vn/vi/bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-nam-tai-chinh-2018/