Cẩm nang “Vận hành kinh doanh trong mùa Virus” cho doanh nghiệp

Với tình hình nghiêm trọng do Virus Covid-19 gây ra đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh tế, xã hội. Đã không ít doanh nghiệp phải rời bỏ cuộc chơi vì không cầm cự được, để vượt qua gia đoạn khó khăn này các doanh nghiệp cần phải “tự cứu mình”, chủ động và tìm ra các giải pháp mới sáng tạo để ứng phó mới phù hợp với tình hình thực tế.

Chuẩn bị các phương pháp phòng chống dịch và thực hiện kế hoạch kinh doanh liên tục để giảm thiểu gián đoạn hoạt động, đảm bảo doanh nghiệp vẫn vận hành trong suốt thời gian bùng phát virus chính là nội dung của cẩm nang Vận hành kinh doanh trong mùa Virus bao gồm các hoạt động quản trị như:

 • Quản trị con người
 • Các quy trình kinh doanh
 • Quản trị nhà cung cấp và khách hàng
 • Truyền thông nội bộ và bên ngoài

Tài liệu này giúp doanh nghiệp:

 • Bảo vệ sức khỏe cho nhân viên
 • Xây dựng các kế hoạch kinh doanh
 • Đảm bảo có kế hoạch dự phòng và các phương án xử lý nếu xảu ra trường hợp nhân viên bị cách ly hoặc nhiễm bệnh
 • Đánh giá tác động và ảnh hưởng của dịch tới các ngành

Một vài nội dung có trong cẩm nang “Vận hành kinh doanh trong mùa Virus”:

Quản trị con người

 • Chỉ định nhân sự chịu trách nhiệm quản lý dịch.
 • Xây dựng kế hoạch đảm bảo sự liên tục của công tác lãnh đạo trong trường hợp không có người ra quyết định và người điều hành.
 • Sắp xếp công việc linh hoạt cho các nhân viên có nguy cơ cao, cũng như những nhân viên cần ở nhà vì những lý do liên quan đến dịch bệnh.
 • Xem xét chính sách quản lý nhân viên như vắng mặt, du lịch nước ngoài…

Các quy trình kinh doanh

 • Xác định các hoạt động kinh doanh quan trọng.
 • Thiết lập các nhóm nhân viên thay thế. Ví dụ: Đội A & Đội B triển khai ở các lịch làm việc khác nhau thay đổi xen kẽ để tránh nguy cơ lây nhiễm.
 • Hướng dẫn nhân viên cách bảo vệ và vệ sinh cá nhân.
 • Xây dựng kế hoạch sàng lọc sức khoẻ khách hàng ghé thăm và nhân viên.
 • Theo dõi chặt chẽ tình hình của dịch bệnh.
 • Phát triển quy trình giám sát chuẩn để xác định và xử lý tình huống khi nhân viên không khỏe.

Quản lý nhà cung cấp và khách hàng:

 • Xác định các nhà cung cấp sản phẩm/ dịch vụ thiết yếu và thảo luận về các vấn đề đảm bảo việc duy trì kinh doanh liên tục.
 • Xác định các khách hàng thiết yếu và có kế hoạch đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Phương tiện giao hàng thay thế.

Các thủ tục phát hiện khách và nhân viên không khỏe gồm:

 • Quy trình xử lý khi có một nhân viên không khỏe tại nơi làm việc
 • Quy trình xử lý khi có một nhân viên không khỏe ngoài nơi làm việc
 • Quy trình xác định những người đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh

Tài liệu chỉ mang tính tham khảo. Việc ứng dụng sẽ tùy vào tình hình dịch bệnh thực tế và từng doanh nghiệp. Tải tài liệu TẠI ĐÂY.

Nguồn: Haravan

@2020 Ban Phát triển Kinh doanh