Bản tin pháp luật số 11

  1. Lĩnh vực xúc tiến thương mai:

Được khuyến mại, giảm giá hàng hóa, dịch vụ đến 100%

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

Nghị định này quy định hạn mức khuyến mại, giảm giá của hàng hóa, dịch vụ như sau:

– Trong trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại, giảm giá) thì được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ. Hạn mức khuyến mại, giảm giá 100% cũng được áp dụng với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng quyết định.

– Ngoài trường hợp nêu trên, hạn mức khuyến mại, giảm giá không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trước thời gian khuyến mại.

Ngoài ra, Nghị định còn có một số nội dung đáng chú ý như:

– Doanh nghiệp không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không được khuyến mại theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người sau.

– Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trừ trường hợp  khuyến mại theo hình thức: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; Khuyến mại bằng hình thức giảm giá; Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng.

Có thể xem chi tiết Nghị định 81/2018/NĐ-CP tại đây.

  1. Lĩnh vực kinh doanh:

Kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo được ban hành ngày 15/5/2018.

Theo đó, Chính phủ đã đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đơn cử như:

– Kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

– Hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh.

– Giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành.

– Chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm; xóa bỏ căn cứ tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan.

– Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.

Có thể xem chi tiết Nghị quyết 19-2018/NQ-CP tại đây.

  1. Lĩnh vực giáo dục:

Bộ GDĐT chỉ đạo rà soát các trung tâm ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Công văn 1838/BGDĐT-GDTX về tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Tại Công văn này, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng thực hiện nghiêm túc một số nội dung:

– Rà soát, đánh giá tổng thể về hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học và trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn; Thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định về thành lập, cấp phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của các trung tâm này.

– Công bố công khai thông tin về danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn đã được cấp phép hoạt động; Công khai thông tin về danh sách học viên được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Thông tin phải được cập nhật thường xuyên.

– Các sở, trường phải thực hiện những nội dung trên và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/05/2018.

Có thể xem chi tiết Công văn 1838/BGDĐT-GDTX tại đây.

  1. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế:

4.1   Bảo hiểm xã hội
a.
Sẽ sửa quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH bắt buộc

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) của Trung ương.

Theo đó, sửa đổi quy định về căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động để khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đủ BHXH, ảnh hưởng đến khả năng cân đối Quỹ BHXH và quyền lợi của người lao động.

Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh tỉ lệ đóng vào Quỹ BHXH theo hướng hài hoà quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người lao động.

b. Đóng bảo hiểm 10 – 15 năm cũng được hưởng lương hưu

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách bảo hiểm xã hội, dựa trên quan điểm bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết chỉ rõ:

– Sẽ sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp.

Theo Nghị quyết 28 về cải cách bảo hiểm xã hội​, sẽ giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu

– Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.

– Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu.

Có thể xem chi tiết Nghị quyết 28-NQ/TW tại đây.

4.2  Thẻ bảo hiểm y tế sẽ được gắn chip

Thông tin này được đề cập tại Công văn 4173/VPCP-KSTT về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 09/05/2018.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Thẻ bảo hiểm y tế phải có gắn chip với giải pháp công nghệ do Việt Nam làm chủ, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Trước đó tại Công văn 384/BHXH-CSXH ngày 30/01/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt ra mục tiêu triển khai thực hiện thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử thay cho sổ và thẻ bảo hiểm y tế giấy trong năm 2018.

Có thể xem chi tiết Công văn 384/BHXH-CSXH tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.