Trưởng Khoa – Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Văn Hiến

A.    THÔNG TIN CHUNG
Chức danh công việc Trưởng khoa
Phòng/ Ban/ Đơn vị Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Văn Hiến
Địa điểm làm việc chính Văn phòng Khoa thuộc Trường Đại học Văn Hiến

 

B.     CÔNG VIỆC CHÍNH & QUYỀN LỢI
Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý điều hành tất cả các hoạt động của khoa (nhân sự, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động khác) theo kế hoạch chung của Trường.

Lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn về qui mô hoạt động khoa, cơ cấu tổ chức, nhân sự, định hướng phát triển ngành đào tạo, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân sự phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển của Trường;

Nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin về yêu cầu xã hội liên quan đến khả năng, lĩnh vực hoạt động của khoa và tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới;

Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện mục tiêu chung của Trường;

Quản lý, phân công và hướng dẫn nhân sự trong khoa thực hiện nhiệm vụ cá nhân và mục tiêu chung của khoa, Trường bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, phù hợp và chính xác;

Chỉ đạo các bộ môn trong khoa cải tiến chương trình đào tạo hàng năm;

Tổ chức đào tạo theo kế hoạch và qui định chung của Trường;

Tổ chức cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học trong khoa;

Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa;

Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả vật tư, trang thiết bị giảng dạy thuộc khoa;

Tổ chức biên soạn chương trình, học liệu phục vụ giảng dạy;

Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ nhân viên thuộc khoa;

Thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ khác theo qui định của giảng viên;

Thực hiện các nhiệm khác do Ban Điều hành phân công.

 

C.     YÊU CẦU TIÊU CHUẨN
Trình độ học vấn Tiến sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Phương pháp giảng dạy Tiếng Trung Quốc; và Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu (nếu có bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc tiếng Trung).
Khả năng ngoại ngữ Tiếng Anh, tối thiểu bậc 5 (theo khung ngoại ngữ 6 bậc).
Kỹ năng tin học Ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng cho bài giảng.

Sử dụng phần mềm ứng dụng liên quan đến ngành.

Kinh nghiệm công tác Trên 5 năm giảng dạy ở bậc đại học.

Đã từng giữ vị trí Trưởng bộ môn trở lên.

Năng lực chuyên môn Hiểu biết công tác quản lý và xây dựng đội ngũ.

Nắm bắt tâm lý nhân sự.

Có khả năng sư phạm và thuyết trình tốt.

Khả năng nghiên cứu khoa học tốt.

Năng lực chung Tâm huyết với ngành giáo dục và Trường.

Nhiệt tình, năng động và tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng lập kế hoạch, triển khai và đảm bảo tiến độ.

Có khả năng phân tích, tổng hợp và xử lý các vấn đề, liên quan đến công việc trong khoa.

Có các kỹ năng mềm: tư duy sáng tạo, giao tiếp thuyết trình, làm việc nhóm hoặc độc lập.

Phẩm chất cá nhân Có năng lực lãnh đạo.

Phẩm chất đạo đức phù hợp với môi trường giáo dục.

Đoàn kết, tôn trọng tập thể, hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp và gương mẫu trong giao tiếp.

Giới tính, độ tuổi Nam/Nữ, tuổi từ 30-60, sức khỏe tốt.
Thu nhập đề xuất Theo thỏa thuận.