STT
Số văn bản
Nội dung văn bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File đính kèm
1
14/2017/TT-NHNN
Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng
29/09/2017
1/1/2018
2
65/2017/TT-BTC
Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam
27/06/2017
1/1/2018
3
35/2017/TT-BTTTT
Quy định chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
23/11/2017
8/1/2018
4
37/2016/TT-NHNN
Quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
30/12/2016
15/01/2018
5
91/2017/TT-BTC
Thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
31/08/2017
15/10/2017
6
107/2017/TT-BTC
Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
10/10/2017
24/11/2017
7
31/2017/TT-BLĐTBXH
Quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
28/12/2017
12/02/2018
8
22/2017/TT-NHNN
Sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN
29/12/2017
1/4/2018
9
130/2017/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
4/12/2017
20/01/2018
10
13/2017/TT-BXD
Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
8/12/2017
1/2/2018
11
36/2017/TT-BGDĐT
Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28/12/2017
13/02/2018
12
19/2017/TT-NHNN
Sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
28/12/2017
12/2/2018
13
21/2017/TT-NHNN
Quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
29/12/2017
2/4/2018
14
32/2017/TT-BLĐTBXH
Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
29/12/2017
15/02/2018
15
36/2017/TT-BGDĐT
Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28/12/2017
13/02/2018
16
31/2017/TT-BLĐTBXH
Quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
28/12/2017
12/2/2018
17
10/2018/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
30/01/2018
20/03/2018
18
11/2018/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
30/01/2018
20/03/2018
19
04/2017/TT-BKHĐT
Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
15/11/2017
1/3/2018
20
06/2017/TT-BKHĐT
Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
5/12/2017
1/3/2018
21
134/2017/TT-BTC
Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
19/12/2017
1/3/2018
22
11/2018/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
30/01/2018
20/03/2018
23
10/2018/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
30/01/2018
20/03/2018
24
08/2018/TT-BGDĐT
Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
3/12/2018
4/27/2018
25
07/2018/TT-BGDĐT
Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017
3/1/2018
4/16/2018
26
06/2018/TT-BGDĐT
Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
2/28/2018
4/15/2018
27
25/2018/TT-BTC
Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính
3/16/2018
5/1/2018
28
22/2017/TT-NHNN
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
12/29/2017
4/1/2018
29
33/2018/TT-BTC
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
30/03/2018
14/5/2015
30
25/2018/TT-BTC
Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC
16/03/2018
1/5/18
31
11/2018/TT-BGDĐT
Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục
6/4/18
22/05/2018
32
38/2018/TT-BTC
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
20/04/2018
5/6/2018
33
39/2018/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
20/4/2018
5/6/2018
34
46/2018/TT-BTC
Quy định về chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin
14/05/2018
1/7/2018
35
04/2018/TT-BXD
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
20/05/2018
1/11/2018
36
21/2018/TT-BCT
Sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
20/08/2018
18/10/2018
37
06/2018/TT-BXD
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
8/8/2018
25/9/2018
38
15/2018/TT-BGDĐT
Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
27/7/2018
11/9/2018
39
21/2018/TT-BGDĐT
Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
24/8/2018
10/10/2018
40
23/2018/TT-BVHTTDL
Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
21/8/2018
15/10/2018