Quyết định bổ nhiệm Cán bộ Quản lý HungHau Holdings

Vào ngày 15/06/2018 tại văn phòng HungHau Holdings – 613 Âu Cơ đã diễn ra buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm Cán bộ Quản lý các Khối Nông nghiệp, Khối Thực phẩm, Khối Phân phối. Tại buổi lễ có sự hiện diện của Ông Từ Thanh Phụng – Giám đốc Điều hành Thường trực, Ông Võ Minh Khang – Giám đốc Điều hành Sản phẩm và các Cán bộ Quản lý thuộc HungHau Holdings.

Thừa lệnh của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và theo sự ký duyệt của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quyết định bổ nhiệm các vị trí Cán bộ Quản lý các Khối thuộc HungHau Holdings:
1. Quyết định bổ nhiệm số 329.2018/HHO/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thạch giữ chức vụ Phó phòng Cung ứng Khối Phân phối.
2. Quyết định bổ nhiệm số số 331.2018/HHO/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Huy giữ chức vụ Phó phòng Cung ứng Khối Thực phẩm.
3. Quyết định bổ nhiệm số 332.2018/HHO/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức vụ Phó phòng Cung ứng Khối Nông nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Thạch giữ chức vụ Phó phòng Cung ứng Khối Phân phối.
Ông Nguyễn Hoàng Huy giữ chức vụ Phó phòng Cung ứng Khối Thực phẩm.
Ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức vụ Phó phòng Cung ứng Khối Nông nghiệp.

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo HungHau Holdings và Cán bộ lãnh đạo các Khối đã gửi tặng những bó hoa tươi thắm đến ba tân Cán bộ Quản lý.

Ban Lãnh đạo HungHau Holdings hy vọng vào những bước tiến mới của Khối Nông nghiệp, Khối Thực phẩm, Khối Phân phối trong thời gian tới và kính chúc ba Ông sức khỏe, hứng khởi và nhiệt tình trong công việc để tạo nên những giá trị mới!