Quyết định bổ nhiệm Cán bộ Quản lý HungHau Holdings

Vào ngày 07/08/2018 tại văn phòng HungHau Holdings – 613 Âu Cơ đã diễn ra buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm Cán bộ Quản lý Công ty CP Phát triển Hùng Hậu và Cán bộ Quản lý các Khối Nông nghiệp, Khối Đầu Tư, Khối Giáo dục. Tại buổi lễ có sự hiện diện của Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT cùng các Giám đốc Điều hành, Cán bộ Quản lý thuộc HungHau Holdings.

Thừa lệnh của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và theo sự ký duyệt của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quyết định bổ nhiệm các vị trí Cán bộ Quản lý thuộc Công ty CP Phát triển Hùng Hậu và các Khối thuộc HungHau Holdings:

1. Quyết định số 358.2018/HHO/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Vũ Đình Lữ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Bảo vệ Hùng Hậu (HCS) thuộc Khối Đầu tư – Tiêu dùng (HHC).

2. Theo quyết định số: 361.2018/HHO/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diệu Anh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Thuật – Công nghệ Vạn Xuân (HVX) thuộc Khối Giáo dục (HHE).

3. Quyết định số 363.2018/HHO/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy HAF – Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu thuộc Khối Nông nghiệp (HHA).

4. Quyết định số: 365.2018/HHO/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Nguyên giữ chức vụ Phó phòng Kinh doanh Khối Nông nghiệp (HHA).

5. Quyết định số: 368.2018/HHO/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Phan Phúc Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc Quản lý Tài sản Công ty CP Phát triển Hùng Hậu (HHO).

6. Quyết định số: 376.2018/HHO/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm bà Đinh Thị Bích Hà giữ chức vụ Giám đốc Quản lý Tài sản Công ty CP Phát triển Hùng Hậu (HHO).

7. Quyết định số: 377.2018/HHO/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm bà Phan Thị Kim Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Kế hoạch Năng suất Công ty CP Phát triển Hùng Hậu (HHO).

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo HungHau Holdings và Cán bộ lãnh đạo các Khối đã gửi tặng những bó hoa tươi thắm đến các tân Cán bộ Quản lý.

Bà Phan Thị Kim Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Kế hoạch Năng suất Công ty CP Phát triển Hùng Hậu (HHO) và ông Phan Phúc Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc Quản lý Tài sản Công ty CP Phát triển Hùng Hậu (HHO).
Ông Trần Văn Thắng giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy HAF – Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu thuộc Khối Nông nghiệp (HHA).
Ông Vũ Đình Lữ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Bảo vệ Hùng Hậu (HCS) thuộc Khối Đầu tư – Tiêu dùng (HHC)
Bà Nguyễn Thị Diệu Anh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Thuật – Công nghệ Vạn Xuân (HVX) thuộc Khối Giáo dục (HHE)

Ban Lãnh đạo HungHau Holdings hy vọng vào những bước tiến mới của Công ty CP Phát triển Hùng Hậu và Cán bộ Quản lý các Khối Nông nghiệp, Khối Đầu Tư, Khối Giáo dục trong thời gian tới và kính chúc các Cán bộ Quản lý sức khỏe, hứng khởi và nhiệt tình trong công việc để tạo nên những giá trị mới!