HungHau Holdings tổ chức khen thưởng Tập thể dẫn đầu và Gương mặt điển hình

Ngày 15/04/2021, HungHau Holdings đã khen thưởng 20 cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt điển hình và 3 tập thể đạt danh hiệu Tập thể dẫn đầu trong tháng 03/2021. Đây là một trong những hoạt động thường kỳ bắt đầu từ tháng 03/2021 của HungHau Holdings, nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua và sự nỗ lực trong công việc dành cho tất cả các cá nhân và tập thể.

Tại buổi Lễ, Ban Lãnh đạo, Ban Giám đốc Điều hành, Ban Điều hành đã trao khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu Gương mặt điển hình và Tập thể dẫn đầu.

Đối với Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu (HHO), quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu Gương mặt điển hình và Tập thể dẫn đầu.

Ban Công nghệ Thông tin đạt danh hiệu Tập thể dẫn đầu
Các cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt điển hình:
+ Bà Trần Ngọc Sương – Chuyên viên Văn phòng Chủ tịch HĐQT
+ Bà Trần Thị Hoàng Yến – Chuyên viên Văn phòng Ban GĐĐH
+ Bà Nguyễn Đào Thanh Tâm – Chuyên viên Ban Tài chính
+ Ông Nguyễn Hoài Phong – Chuyên viên Ban Đầu tư
+ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chuyên viên Ban Nhân sự
Khen Thuong 1
Ban Lãnh đạo HungHau Holdings, Ban Giám đốc Điều hành cùng đại diện Đơn vị chức năng cùng chụp hình lưu niệm
Tại công ty Cổ phần Thực Phẩm Hùng Hậu (HHF), quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu Gương mặt điển hình và Tập thể dẫn đầu.

Phòng Kế hoạch – Mua hàng HHF đạt danh hiệu Tập thể dẫn đầu
Các cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt điển hình:
+ Ông Nguyễn Văn Thương – Chuyên viên Phát triển Kinh doanh
+ Bà Nguyễn Ngọc Diễm Hằng – Chuyên viên Phát triển Kinh doanh
+ Bà Phan Thị Kim Hồng – Nhân viên Tài chính Kế toán
+ Bà Lữ Thị Ngọc Ánh – Nhân viên Sản xuất
+ Ông Phạm Văn Nhựt – Nhân viên Kỹ thuật

Khen Thuong 2
Ban Điều hành Khối Thực phẩm Hùng Hậu khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt điển hình và Tập thể dẫn đầu.
Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu (HHA), quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt danh hiệu Gương mặt điển hình và Tập thể dẫn đầu.
Công ty TNHH Thủy sản số 01 – Nhà máy HA1 đạt danh hiệu Tập thể dẫn đầu
Các cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt điển hình:
+ Bà Nguyễn Huỳnh Hồng Yến – Nhân viên tính giá
+ Bà Phan Nguyễn Tú Kha – Nhân viên Hành chính
+ Ông Doãn Đức Diệp – Nhân viên QC
+ Bà Lê Thị Thúy Ngân – Nhân viên Thống kê Văn phòng
+ Bà Ngô Thị Thùy Trang – Nhân viên Thống kê Tổng hợp Số liệu
+ Bà Trần Thị Minh Châu – Nhân viên Kho vận
+ Bà Lê Thị Thanh – Nhân viên Thống kê Tổng hợp Số liệu
+ Bà Trương Thị Thùy Linh – Đội phó Cấp đông
+ Bà Ngô Thị Ngọc Kiều – Nhân viên QA
+ Bà Ngô Thị Kim Liên – Nhân viên QC
Khen Thuong 3
Ban Điều hành Khối Nông nghiệp Hùng Hậu (HHA) khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt điển hình và Tập thể dẫn đầu.
Vấn đề tạo động lực trong lao động chính là một trong những yếu tố quan trọng, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc nâng cao năng suất lao động, là nhân tố quyết định nên sự thành công của mỗi đơn vị trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Tại HungHau Holdings, người lao động luôn được quan tâm và tạo thêm nguồn động lực để mỗi cá nhân phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động, nâng cao hiệu quả làm việc, tất cả sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi thành viên trong Ngôi nhà Hùng Hậu đều được ghi nhận.
Xin chúc mừng các tập thể, các anh chị có thành tích xuất sắc trong tháng 3, đây chính là động lực để những cá nhân, tập thể khác trong ngôi nhà Hùng Hậu cùng nhau nỗ lực, phấn đấu, tạo ra nhiều thành tích, giá trị hơn trong công việc.
——
Hình ảnh trao khen thưởng
Khen Thuong 18
Khen Thuong 17
Khen Thuong 4

Khen Thuong 5

Khen Thuong 6

Khen Thuong 7

Khen Thuong 8

Khen Thuong 9

Khen Thuong 10

Khen Thuong 11

Khen Thuong 12

Khen Thuong 13

Khen Thuong 14

Khen Thuong 15

Khen Thuong 16