CHUYÊN VIÊN ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO (Mảng Kiểm toán nội bộ)

I. Vị trí

Chuyên viên Ủy ban Quản lý Rủi ro (Phụ trách mảng Kiểm toán Nội bộ)

Số lượng: 01 vị trí

II. Mô tả Công việc

  1. Chuyên viên Ủy ban Quản lý Rủi ro (Phụ trách mảng Kiểm toán Nội bộ)

– Soạn thảo kế hoạch kiểm toán nội bộ báo cáo tài chính Công ty/ Đơn vị định kỳ và đột xuất;

– Thực hiện và lập báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ báo cáo tài chính Công ty/ Đơn vị; phát hiện vấn đề, nhận định và kiến nghị khắc phục;

– Theo dõi và báo cáo Trưởng TB và CN (bằng văn bản) việc thực hiện, khắc phục sai phạm của Công ty/ Đơn vị trên cơ sở báo cáo kiểm toán nội bộ đã được Chủ tịch HĐQT duyệt;

– Tham mưu Trưởng TB, CN (bằng văn bản) các giải pháp nhằm đảm bảo hệ thống kế toán phù hợp với quy định của Công ty/ Đơn vị và pháp luật.

2. Trách nhiệm chung:

– Soạn thảo kế hoạch ngân sách, kế hoạch hành động, dự thảo quyết định giao mục tiêu hằng năm lĩnh vực chuyên viên đang phụ trách và phối hợp với các chuyên viên khác để hoàn chỉnh; trình Trưởng TB/ CN;

– Soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, mẫu biểu,… liên quan đến công tác quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ và kiểm soát tuân thủ của UB;

– Tuân thủ nguyên tắc bảo mật các báo cáo, hồ sơ, số liệu, tài liệu, dữ liệu của UB QLRR, trừ khi có sự chỉ đạo khác của Chủ tịch HĐQT;

– Hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ giữa các chuyên viên thuộc UB;

– Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm khi được phân công tham gia vào Đoàn kiểm tra/ kiểm soát;

– Thực hiện công tác đăng ký, bố trí, sắp xếp lịch họp và ghi biên bản các cuộc họp theo sự phân công của Trưởng TB/ CN;

– Rà soát, cập nhật văn bản, chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn trong nội bộ HungHau Holdings và pháp luật; để phục vụ công việc được giao;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng TB/ CN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của UB.

III. Tiêu chuẩn chức danh

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên. Chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh.

– Khả năng ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp văn phòng.

– Kỹ năng tin học:

+ Sử dụng thành thạo chương trình Word, Excel, PowerPoint, Outlook;

+ Sử dụng được các phần mềm, ứng dụng hiện có của Công ty để phục vụ công việc.

– Kinh nghiệm công tác: Trên 02 năm ở vị trí tương đương. Riêng chuyên viên phụ trách Kiểm toán nội bộ phải có kinh nghiệm trên 03 năm ở vị trí tương đương.

– Năng lực chuyên môn:

+ Am hiểu một trong các lĩnh vực: Quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, trong đó phải am hiểu lĩnh vực đang phụ trách;

+ Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ (đối với Chuyên viên phụ trách Kiểm toán nội bộ thì phải có chứng chỉ CPA của Bộ tài chính);

+ Có khả năng đọc hiểu báo cáo tài chính (đối với Chuyên viên phụ trách Kiểm toán nội bộ thì phải có thêm khả năng phân tích báo cáo tài chính);

+ Có kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo.

– Năng lực chung:

+ Có khả năng giao tiếp tốt;

+ Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin;

+ Có khả năng quan sát và hiểu diễn biến của vấn đề, có thể giải quyết vấn đề độc lập;

+ Có khả năng lập kế hoạch công việc và kiểm soát được tiến độ công việc cá nhân;

+ Có khả năng soạn thảo và trình bày văn bản;

+ Có tinh thần hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp;

+ Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; làm việc theo nhóm hoặc độc lập.

– Phẩm chất cá nhân:

+ Siêng năng, cẩn trọng, trung thực và bảo mật thông tin;

+ Biết lắng nghe và hành xử đúng mực trong giao tiếp;

+ Cầu tiến, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ được giao.

IV. Phúc lợi

–          Lương: Hấp dẫn và cạnh tranh. Làm theo khả năng, hưởng theo năng lực

–          Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

V. Địa điểm làm việc

Công Ty Cổ Phần Phát triển Hùng Hậu

Địa chỉ: 613 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM

CV ứng tuyển vui lòng gửi về địa chỉ mail: tuyendung@hunghau.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.